MVO

MVO staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. MVO richt zich op drie kernwaarden People (sociaal), Planet (ecologisch), en Profit (economisch). MVO speelt een grote rol in alle bedrijfsprocessen. Dit gaat van HRM tot het middel en materiaal.

MVO kijkt verder dan alleen financiële afwegingen. Er wordt gekeken naar de drie P’s, de belangen van de betrokkenen én sommige organisaties richten zich hierbij op nieuwe markten of business-modellen.

Bent u benieuwd hoe SDN zich bezig houdt met MVO, lees hier dan meer.