MVO & SDN

SDN voert een actief beleid met betrekking tot Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). SDN kijkt verder dan alleen winst maken. Aandacht voor haar mens en materiaal, maakt SDN een zakelijk succes.

SDN draagt bij aan het milieu door middel van haar schoonmaakdiensten. SDN gebruikt uitsluitend middelen en materiaal voorzien van het ECO-keurmerk. Daarbij wordt papierverbruik zoveel mogelijk tegengegaan door zover mogelijk digitaal te werken.  Per mail vindt de facturatie plaats, de correspondentie, de urenregistratie enz. 

Tot slot moedigt SDN haar personeel aan zoveel mogelijk gebruik te maken van de fiets of het openbaar (of elektrisch) vervoer, om zo de CO2 uitstoot te verminderen.